تبلیغات
كتابیست - سخنان بزرگ از سخنوران معاصر ایران

كتابیست

یکشنبه 30 بهمن 1390

سخنان بزرگ از سخنوران معاصر ایران

نویسنده: محمود موحدان   طبقه بندی: خواندنیها، 


در روزگار ما،کلمات و جملاتی هستند که ارزش هر کدامشان بیش از هزاران صفحه کتاب است.آنها هرکدام حماسه ای هستند که در خون آدمیزاد آتش میدوانند و نمیگذارند امید بهروزی از خانه ی دلها رخت بربندد.
محمد عاصمی

ملتی که رو به انقراض میرود نخست به دانش و فضیلت بی اعتنا می شود.
دکتر پرویز ناتل خانلری

در آسمان بدنبال چه میگردی؟از آسمان چه میخواهی؟به آسمان چه امیدی بسته ای؟بخودت نگاه کن.بخودت! فقط تو هستی که میتوانی این حجاب را بدری،این دیوار را خراب کنی و این دامی را که بر سر راه است از میان برداری.و از کابوس غمی که قلب و روحت را به شکنجه گرفته است برهی.بخودت نگاه کن.بخودت.
اسماعیل پور والی

حکومت بر دلها و حکومت بر قلبها،بیش از حکومت با زور سرنیزه و قلدری ارزش دارد.
دکتر محمد حسین میمندی نژاد

از آن گروه معدود که در پی سود خویشند و جهان را از دریچه ی منافع خود می بینند توقع نباید داشت که یکباره از راه خطا بر گردند و بر منفعت عام توجه کنند و دست از غرضهای پست و پلید خود بشویند.اگر چنین کاری شدنی بود ما روزگار بهتری داشتیم.
دکتر پرویز ناتل خانلری

تا کشتزار زندگی ما به آفتی ریشه خوار و مهلک آلوده است،از آنچه بکاریم حاصل درست بدست نمی آید.
احسان یار شاطر

وقتی آغوشها هرزه طلب و ناباب و نابکار شدند.وقتی خورشیدی را که می پرستیم بجای نور و حرارت زندگی،آتش بر سرمان میبارد.وقتی عشقها،محبتها و دوستیها دروغ و بیفروغند.وقتی همه چیز از فریب و نیرنگ مایه و رنگ میگیرد...چه میتوان کرد؟راستی چه میتوان کرد؟به چه کسی و به چه چیزی میتوان عشق داشت؟
محمد عاصمی

خانه ای را که از پای بست ویران است باید از شالوده اصلاح کرد و شالوده ی کشوری چیزی جز تعلیمات عمومی نیست.
دکتر علی صورتگر

آرزوهای بشری نباید محدود باشند وگرنه خواهند پوسید و خاکستر خواهند شد.جلوی سیل را نمیتوان گرفت،صدای طوفان را نمیتوان پوشاند و بر عشقهای بزرگ و پاک نمیتوان سدی بست ولو اینکه این سد از خون و آتش باشد.
محمد عاصمی

برای آزادگان و اهل اندیشه بزرگترین دردها آنست که از حق فکر کردن محروم باشند.
دکتر پرویز ناتل خانلری

هر کس در حدود ممکنات و توانایی خویش مامور به ستیزه و مقابله در برابر ناپاکی است.
دکتر محسن هشترودی

هنگامی که نگرانی و اسیر چنگال غمی شده ای و در طوفان حادثه ای افتاده ای وپناهگاهی میجویی،(خود) را فراموش مکن... و نیز (خود) را در بیخودی و مستی مجو.هر کس برای خویش هم نوش است و هم نیش.بخودت پناه ببر و سیاهی زندگی را در کام روشنایی وجودت بریز.
اسماعیل پور والی

اگر گرفتار ظلم و ستمی شدی و حقی از تو ضایع شد مایوس مشو.اگر هم ظلم وستمی روا داشتی و حق را ضایع کردی غره نشو،زیرا چوب حق بی سر و صداست و فرشته ی عدالت کار خود را می کند.
دکتر محمد حسین میمندی نژاد

هر ملتی که آزادی فکر او زیادتر باشد استعداد او برای ترقی بیشتر است.
عبدالرحمن فرامرزی

باید مردم را دانا کرد تا توانا شوند.
دکتر قاسم غنی وزیر اسبق فرهنگ

مهمترین علامت ترقی یک ملت آزادی گفتار است.
عبد الرحمن فرامرزی

در تمام زندگی مرگ بما اشاره می کند.
صادق هدایت

یک ملت وقتی میتواند از اصول آزادی متمتع گردد که استقلال داشته باشد،و وقتی استقلال حقیقی خواهد داشت که نیرومند باشد،و وقتی نیرومند خواهد بود که همه دارای یک روح و یک منظور کلی باشند.
عبدالرحمن فرامرزی

ای زندگی! الحق خوابی سبک و کوتاهی که جز فریفتن سودی در تو نیست.
دکتر ناظر زاده کرمانی

هرگز نمیخواهم و نمی پسندم که پس از مرگ بر قبرم بنویسند:رجلی عالیمقام یا سیاستمداری بزرگ در اینجا خفته است،بلکه آرزویم اینست که همه بدانند :نویسنده ای کوچک بخواب ابدی فرو رفته است.
دکتر عزت اله همایونفر

پنجاه سال دیگر،اندکی بیش یا کم،کسانی که از میان قبرستانی سرد و خاموش بگذرند،در زیر خار و خسها و در زیر برگ و علفها سنگی بزرگ خواهند دید که اسم ما بر آن منقوش است.
دکتر مهدی حمیدی

شاعر بیگانه ایست که ره گم کرده دیاری ناشناس و آواره ی سرزمینی مجهول است.
دکتر محسن هشترودی

این جهان را فقط درامها و سوانح تشکیل می دهند و فریب بازیگران آنرا نباید خورد.
دکتر محسن هشترودی

اصول وقواعد بازی را باید آموخت،نه بقصد آنکه تا ابد پابند آنها باشیم،اما بدین منظور که بتوانیم از آنها تجاوز کنیم.این تجاوز بمعنی ترقی است.
دکتر پرویز ناتل خانلری

اگر شعر شاعر یا ناله ی چنگ ارغنون نواز دلنشین ماست،از آنروست که اینان درد مشترک ما را حس و بیان کرده اند.
دکتر محسن هشترودی

پرهیزکار باشید تا بتوانید ناپرهیزکاران را سنگسار کنید.
دکتر نصرت اله کاسمی

حاصل و اندوخته ی عمر ما در پایان زندگی با همه ی سختیها و رنجها،با تمام شادیها و کامیابی ها،یادی بیش نیست.
دکتر محسن هشترودی

جهان هنر،جهان دردها،یادها،ناکامیها و امیدواریهاست.هر رنجی زخمه ایست که تارهای دل شاعر را  بلرزه در میاورد و یاد هر امید از دست رفته ای،مایه اندیشه هنری شاعر است.
دکتر محسن هشترودی

هر جا که دوستی کامل حکمفرما باشد،بدبختی و رنج یارای ایستادن ندارد.
مشفق همدانی

تنها در گورستان است که خونخواران و دژخیمان از بیدادگری خود دست می کشند.
صادق هدایت

جامعه حال افراد را دارد و حیات و ممات و ترقی و تنزل او به اندازه ی امیدواری و یاس اوست.
عبدالرحمن فرامرزی

آنچه را که باید در دفتری شرح داد،با یک بوسه میتوان بیان کرد.
دکتر سید فخر الدین شادمان

گذشته مکان یادگارها،آینده مقام امیدها و حال جایگاه تکلیفهاست.
رشید یاسمی

یک دبستان بیش از یک وزارتخانه ی عظیم برای هر ملتی تاثیرات جاودانی دارد.
عبد الرحمن فرامرزی

باید همه روزان و شبان،با تمام قوا بکوشیم که در جامعه ی ما فقط یک اصل محل اعتنا و مناط اعتبار و مایه آبرو گردد.دانایی و پارسایی.
دکتر نصرت اله کاسمی

در راه ترقی و فرهنگ باید کوشید و نخستین قدم ترک کهنه پرستی است.
دکتر پرویز ناتل خانلری

بی سد قانون،آزادی،سیل مخرب است.
رشید یاسمی

کشور فرانسه پس از شکست ناپلئون سوم در سال 1870 مقام دولت مقتدر درجه اول را از دست داده بود،آنچه بعد از این موجب شد که باز آن کشور مقام مهمی در جهان داشته باشد دیگر قدرت سردارانش نبود،بلکه هنر نویسندگان و نقاشانش بود.
دکتر پرویز ناتل خانلری

اگر دیدید قسمت اعظم اسنادی که بشما می بندند راست نیست،احتمال بدهید که قسمت زیادی از نسبتهایی که بدیگران می دهند نیز راست نباشد.
عبدالرحمن فرامرزی

اگر جامعه طالب نیروی واقعی و حصار حقیقی است،پیش از آنکه سینه ی جوانان را با سلاح جنگ بیاراید،باید آنرا به سلاح ایمان و وظیفه شناسی و دیگر صفات اخلاقی مجهز سازد.
دکتر علی اکبر سیاسی

جای هیچگونه شبهه نیست که مهمترین عامل کامیابی در همه چیز امید و ایمان است.
عبدالرحمن فرامرزی

عاشق بودن و غم عشق را احساس کردن زیباترین هنرهاست.
شجاع الدین شفا

انسان تا آزاد نباشد و حیثیت و احترام همنوعان خود را مراعات ننماید،حق ندارد خود را انسان بداند و انسان بخواند.
محمد علی جمالزاده

از هیچ نیازمندی نپرسید که کیشت چیست و آئینت کدام،بپرسید دردت چیست تا درمان کنیم.
صبحی مهتدی

مرغ سحر
http://morqhesahar.blogsky.com/1390/08/19/post-148/
http://morqhesahar.blogsky.com/page/7/

نظرات() 
http://canadianopharmacy.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 01:28 ق.ظ

Helpful forum posts. Many thanks.
canadian pharmacies without an rx canadian viagra buy viagra now drugs for sale online trust pharmacy canadian canadian pharmaceuticals for usa sales canada medications information buy viagra 25mg order canadian prescriptions online canadian pharmacies stendra
http://minveseac.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 09:05 ق.ظ

Good material. Thank you.
cialis vs viagra we choice free trial of cialis cialis free trial cialis generico postepay only now cialis for sale in us the best site cialis tablets generic cialis pill online chinese cialis 50 mg tarif cialis france tadalafil 5mg
buy cialis where
یکشنبه 2 تیر 1398 05:06 ب.ظ

You made your point.
free generic cialis acheter cialis kamagra enter site very cheap cialis generic cialis in vietnam cialis patent expiration cialis for daily use buy cialis uk no prescription cialis side effects dangers precios de cialis generico cialis preise schweiz
generic cialis at walmart
یکشنبه 2 تیر 1398 02:35 ق.ظ

Many thanks! Wonderful information!
american pharmacy cialis precios de cialis generico cialis online prix cialis once a da generic cialis review uk generic cialis 20mg uk overnight cialis tadalafil no prescription cialis cheap il cialis quanto costa where do you buy cialis
Online cialis
شنبه 1 تیر 1398 09:31 ق.ظ

You said that exceptionally well!
cialis italia gratis cialis official site cost of cialis per pill buying cialis in colombia buy brand cialis cheap cialis official site cialis free trial buy online cialis 5mg cialis coupon cialis 20mg prix en pharmacie
tadalafilo
جمعه 31 خرداد 1398 05:22 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
buying brand cialis online cialis 10mg prix pharmaci effetti del cialis online prescriptions cialis callus cialis canada on line click here take cialis buying cialis overnight cialis with 2 days delivery click here take cialis
http://subtprofsear.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:49 ق.ظ

Awesome forum posts. Many thanks.
acheter cialis meilleur pri prices for cialis 50mg cialis coupon cialis with 2 days delivery generic cialis soft gels side effects of cialis click now buy cialis brand we like it cialis price purchasing cialis on the internet wow cialis tadalafil 100mg
http://drolarwin.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:51 ق.ظ

Appreciate it, Lots of facts.

buy cialis sample pack deutschland cialis online cialis dosage cialis prices purchase once a day cialis dose size of cialis cialis authentique suisse buy generic cialis cialis cost cialis manufacturer coupon
http://vollprogat.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:42 ب.ظ

Perfectly spoken of course! .
tadalafil 10 mg where cheapest cialis effetti del cialis buying cialis overnight cialis qualitat canadian cialis viagra cialis levitra acheter cialis meilleur pri recommended site cialis kanada cialis pas cher paris
http://pradliepo.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:19 ب.ظ

You stated it fantastically!
non 5 mg cialis generici cialis e hiv cialis et insomni cialis official site cialis authentique suisse cialis super acti cialis 5 effetti collaterali generic cialis pro cialis generique safe site to buy cialis online
Generic cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:35 ب.ظ

Terrific material. Many thanks.
when can i take another cialis we like it safe cheap cialis compare prices cialis uk cialis kamagra levitra 200 cialis coupon buy cialis online cheapest effetti del cialis cialis in sconto cialis herbs tadalafil 20 mg
were can i buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:58 ق.ظ

You actually stated this well.
buy cialis online cialis generic tadalafil buy order generic cialis online when can i take another cialis how do cialis pills work cialis generico online cialis usa cost cialis efficacit cialis coupons cialis flussig
cheapest place to buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 03:11 ب.ظ

Helpful tips. Appreciate it.
cialis tablets tadalafilo if a woman takes a mans cialis tadalafil 10 mg cialis 5mg prix trusted tabled cialis softabs cialis generic weblink price cialis cialis efficacit generico cialis mexico
http://musbenef.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 12:56 ق.ظ

Kudos, Terrific information.
cheap cialis comprar cialis navarr import cialis calis cialis in sconto cialis from canada sublingual cialis online cialis 20mg comprar cialis navarr cialis purchasing
buy original cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:41 ق.ظ

Kudos, I enjoy this.
cialis 100mg suppliers cialis y deporte only now cialis 20 mg acquisto online cialis cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia cialis online nederland cialis prices in england precios cialis peru generic cialis 20mg uk
cialis pills boards
پنجشنبه 23 خرداد 1398 08:03 ب.ظ

You actually revealed it terrifically.
cialis mit grapefruitsaft cialis authentique suisse cialis en 24 hora generic cialis pro buy cialis online legal cialis canada brand cialis generic cialis official site wow cialis tadalafil 100mg cialis 5 mg funziona
cialis free trial
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:07 ق.ظ

You suggested it fantastically.
cialis dosage best generic drugs cialis india cialis 100mg cost achat cialis en itali tadalafil free cialis cialis mit grapefruitsaft costo in farmacia cialis buy cialis uk no prescription we choice free trial of cialis
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 11:51 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis generic tadalafil buy il cialis quanto costa cialis 100 mg 30 tablet cialis kaufen bankberweisung import cialis cialis billig best generic drugs cialis cialis 5 mg scheda tecnica does cialis cause gout cialis rckenschmerzen
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:00 ق.ظ

Whoa lots of terrific information.
cialis generic can i take cialis and ecstasy cialis arginine interactio cialis prices in england 200 cialis coupon brand cialis generic prix cialis once a da low dose cialis blood pressure buying cialis on internet cialis super kamagra
does viagra prolong ejaculation time
شنبه 18 خرداد 1398 09:03 ق.ظ

Genuinely no matter if someone doesn't understand then its up to other viewers that they will help, so here it happens.
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 12:48 ق.ظ

This is nicely said. !
cialis prices 40 mg cialis what if i take rx cialis para comprar cialis online deutschland purchasing cialis on the internet price cialis per pill buy name brand cialis on line cialis lowest price cialis tadalafil import cialis
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 02:02 ب.ظ

Helpful knowledge. Cheers!
best canadian pharmacy canada medication pharmacy canadian online pharmacies legitimate candida viagra canadian pharmacy Northwest Pharmacy aarp recommended canadian online pharmacies canada pharmacies online drug store trust pharmacy canada reviews
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 11:16 ب.ظ

Very good content, Many thanks!
northwest pharmacy canada canadianpharmacyusa24h is it legal cialis from canada canada medications information online pharmacies legitimate canada online pharmacies medication buy viagrow trusted pharmacy canada scam no 1 canadian pharcharmy online buy viagrow pro
buy cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 03:57 ق.ظ

Great write ups, Thanks a lot.
cost of cialis per pill cialis prezzo di mercato cialis generico cialis en mexico precio cialis generika cialis 100mg suppliers buying cialis on internet usa cialis online buy name brand cialis on line tadalafil 5mg
Cialis generic
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:36 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis manufacturer coupon cialis patentablauf in deutschland if a woman takes a mans cialis cialis generique legalidad de comprar cialis cialis 20mg preis cf side effects for cialis buy cialis cheap 10 mg cialis billig pastillas cialis y alcoho
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:12 ب.ظ

Truly plenty of excellent data.
only now cialis for sale in us cipla cialis online prix cialis once a da acheter cialis meilleur pri cialis 20mg preis cf cialis pills boards cuanto cuesta cialis yaho india cialis 100mg cost cialis per paypa cialis online
buy tadalafil online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:45 ق.ظ

Terrific postings. With thanks.
walgreens price for cialis cialis savings card cialis 20 mg cialis for daily use prices for cialis 50mg cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg funziona cialis tadalafil cialis preise schweiz cialis dosage amounts
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 02:46 ب.ظ

With thanks! I value this!
wow look it cialis mexico cialis 20 mg best price prescription doctor cialis generic cialis cialis generico rezeptfrei cialis apotheke cialis in sconto wow look it cialis mexico wow cialis 20 safe site to buy cialis online
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 03:22 ق.ظ

Amazing information. Appreciate it!
generico cialis mexico cialis 30 day trial coupon viagra or cialis cialis price thailand cialis 5mg prix discount cialis cialis italia gratis cialis with 2 days delivery cialis online napol cialis for sale in europa
buy cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:16 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
estudios de cialis genricos we choice free trial of cialis cialis generico in farmacia the best choice cialis woman cialis 20mg generico cialis mexico only here cialis pills chinese cialis 50 mg enter site very cheap cialis purchasing cialis on the internet
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :