تبلیغات
كتابیست - سخنان بزرگ از سخنوران معاصر ایران

كتابیست

یکشنبه 30 بهمن 1390

سخنان بزرگ از سخنوران معاصر ایران

نویسنده: محمود موحدان   طبقه بندی: خواندنیها، 


در روزگار ما،کلمات و جملاتی هستند که ارزش هر کدامشان بیش از هزاران صفحه کتاب است.آنها هرکدام حماسه ای هستند که در خون آدمیزاد آتش میدوانند و نمیگذارند امید بهروزی از خانه ی دلها رخت بربندد.
محمد عاصمی

ملتی که رو به انقراض میرود نخست به دانش و فضیلت بی اعتنا می شود.
دکتر پرویز ناتل خانلری

در آسمان بدنبال چه میگردی؟از آسمان چه میخواهی؟به آسمان چه امیدی بسته ای؟بخودت نگاه کن.بخودت! فقط تو هستی که میتوانی این حجاب را بدری،این دیوار را خراب کنی و این دامی را که بر سر راه است از میان برداری.و از کابوس غمی که قلب و روحت را به شکنجه گرفته است برهی.بخودت نگاه کن.بخودت.
اسماعیل پور والی

حکومت بر دلها و حکومت بر قلبها،بیش از حکومت با زور سرنیزه و قلدری ارزش دارد.
دکتر محمد حسین میمندی نژاد

از آن گروه معدود که در پی سود خویشند و جهان را از دریچه ی منافع خود می بینند توقع نباید داشت که یکباره از راه خطا بر گردند و بر منفعت عام توجه کنند و دست از غرضهای پست و پلید خود بشویند.اگر چنین کاری شدنی بود ما روزگار بهتری داشتیم.
دکتر پرویز ناتل خانلری

تا کشتزار زندگی ما به آفتی ریشه خوار و مهلک آلوده است،از آنچه بکاریم حاصل درست بدست نمی آید.
احسان یار شاطر

وقتی آغوشها هرزه طلب و ناباب و نابکار شدند.وقتی خورشیدی را که می پرستیم بجای نور و حرارت زندگی،آتش بر سرمان میبارد.وقتی عشقها،محبتها و دوستیها دروغ و بیفروغند.وقتی همه چیز از فریب و نیرنگ مایه و رنگ میگیرد...چه میتوان کرد؟راستی چه میتوان کرد؟به چه کسی و به چه چیزی میتوان عشق داشت؟
محمد عاصمی

خانه ای را که از پای بست ویران است باید از شالوده اصلاح کرد و شالوده ی کشوری چیزی جز تعلیمات عمومی نیست.
دکتر علی صورتگر

آرزوهای بشری نباید محدود باشند وگرنه خواهند پوسید و خاکستر خواهند شد.جلوی سیل را نمیتوان گرفت،صدای طوفان را نمیتوان پوشاند و بر عشقهای بزرگ و پاک نمیتوان سدی بست ولو اینکه این سد از خون و آتش باشد.
محمد عاصمی

برای آزادگان و اهل اندیشه بزرگترین دردها آنست که از حق فکر کردن محروم باشند.
دکتر پرویز ناتل خانلری

هر کس در حدود ممکنات و توانایی خویش مامور به ستیزه و مقابله در برابر ناپاکی است.
دکتر محسن هشترودی

هنگامی که نگرانی و اسیر چنگال غمی شده ای و در طوفان حادثه ای افتاده ای وپناهگاهی میجویی،(خود) را فراموش مکن... و نیز (خود) را در بیخودی و مستی مجو.هر کس برای خویش هم نوش است و هم نیش.بخودت پناه ببر و سیاهی زندگی را در کام روشنایی وجودت بریز.
اسماعیل پور والی

اگر گرفتار ظلم و ستمی شدی و حقی از تو ضایع شد مایوس مشو.اگر هم ظلم وستمی روا داشتی و حق را ضایع کردی غره نشو،زیرا چوب حق بی سر و صداست و فرشته ی عدالت کار خود را می کند.
دکتر محمد حسین میمندی نژاد

هر ملتی که آزادی فکر او زیادتر باشد استعداد او برای ترقی بیشتر است.
عبدالرحمن فرامرزی

باید مردم را دانا کرد تا توانا شوند.
دکتر قاسم غنی وزیر اسبق فرهنگ

مهمترین علامت ترقی یک ملت آزادی گفتار است.
عبد الرحمن فرامرزی

در تمام زندگی مرگ بما اشاره می کند.
صادق هدایت

یک ملت وقتی میتواند از اصول آزادی متمتع گردد که استقلال داشته باشد،و وقتی استقلال حقیقی خواهد داشت که نیرومند باشد،و وقتی نیرومند خواهد بود که همه دارای یک روح و یک منظور کلی باشند.
عبدالرحمن فرامرزی

ای زندگی! الحق خوابی سبک و کوتاهی که جز فریفتن سودی در تو نیست.
دکتر ناظر زاده کرمانی

هرگز نمیخواهم و نمی پسندم که پس از مرگ بر قبرم بنویسند:رجلی عالیمقام یا سیاستمداری بزرگ در اینجا خفته است،بلکه آرزویم اینست که همه بدانند :نویسنده ای کوچک بخواب ابدی فرو رفته است.
دکتر عزت اله همایونفر

پنجاه سال دیگر،اندکی بیش یا کم،کسانی که از میان قبرستانی سرد و خاموش بگذرند،در زیر خار و خسها و در زیر برگ و علفها سنگی بزرگ خواهند دید که اسم ما بر آن منقوش است.
دکتر مهدی حمیدی

شاعر بیگانه ایست که ره گم کرده دیاری ناشناس و آواره ی سرزمینی مجهول است.
دکتر محسن هشترودی

این جهان را فقط درامها و سوانح تشکیل می دهند و فریب بازیگران آنرا نباید خورد.
دکتر محسن هشترودی

اصول وقواعد بازی را باید آموخت،نه بقصد آنکه تا ابد پابند آنها باشیم،اما بدین منظور که بتوانیم از آنها تجاوز کنیم.این تجاوز بمعنی ترقی است.
دکتر پرویز ناتل خانلری

اگر شعر شاعر یا ناله ی چنگ ارغنون نواز دلنشین ماست،از آنروست که اینان درد مشترک ما را حس و بیان کرده اند.
دکتر محسن هشترودی

پرهیزکار باشید تا بتوانید ناپرهیزکاران را سنگسار کنید.
دکتر نصرت اله کاسمی

حاصل و اندوخته ی عمر ما در پایان زندگی با همه ی سختیها و رنجها،با تمام شادیها و کامیابی ها،یادی بیش نیست.
دکتر محسن هشترودی

جهان هنر،جهان دردها،یادها،ناکامیها و امیدواریهاست.هر رنجی زخمه ایست که تارهای دل شاعر را  بلرزه در میاورد و یاد هر امید از دست رفته ای،مایه اندیشه هنری شاعر است.
دکتر محسن هشترودی

هر جا که دوستی کامل حکمفرما باشد،بدبختی و رنج یارای ایستادن ندارد.
مشفق همدانی

تنها در گورستان است که خونخواران و دژخیمان از بیدادگری خود دست می کشند.
صادق هدایت

جامعه حال افراد را دارد و حیات و ممات و ترقی و تنزل او به اندازه ی امیدواری و یاس اوست.
عبدالرحمن فرامرزی

آنچه را که باید در دفتری شرح داد،با یک بوسه میتوان بیان کرد.
دکتر سید فخر الدین شادمان

گذشته مکان یادگارها،آینده مقام امیدها و حال جایگاه تکلیفهاست.
رشید یاسمی

یک دبستان بیش از یک وزارتخانه ی عظیم برای هر ملتی تاثیرات جاودانی دارد.
عبد الرحمن فرامرزی

باید همه روزان و شبان،با تمام قوا بکوشیم که در جامعه ی ما فقط یک اصل محل اعتنا و مناط اعتبار و مایه آبرو گردد.دانایی و پارسایی.
دکتر نصرت اله کاسمی

در راه ترقی و فرهنگ باید کوشید و نخستین قدم ترک کهنه پرستی است.
دکتر پرویز ناتل خانلری

بی سد قانون،آزادی،سیل مخرب است.
رشید یاسمی

کشور فرانسه پس از شکست ناپلئون سوم در سال 1870 مقام دولت مقتدر درجه اول را از دست داده بود،آنچه بعد از این موجب شد که باز آن کشور مقام مهمی در جهان داشته باشد دیگر قدرت سردارانش نبود،بلکه هنر نویسندگان و نقاشانش بود.
دکتر پرویز ناتل خانلری

اگر دیدید قسمت اعظم اسنادی که بشما می بندند راست نیست،احتمال بدهید که قسمت زیادی از نسبتهایی که بدیگران می دهند نیز راست نباشد.
عبدالرحمن فرامرزی

اگر جامعه طالب نیروی واقعی و حصار حقیقی است،پیش از آنکه سینه ی جوانان را با سلاح جنگ بیاراید،باید آنرا به سلاح ایمان و وظیفه شناسی و دیگر صفات اخلاقی مجهز سازد.
دکتر علی اکبر سیاسی

جای هیچگونه شبهه نیست که مهمترین عامل کامیابی در همه چیز امید و ایمان است.
عبدالرحمن فرامرزی

عاشق بودن و غم عشق را احساس کردن زیباترین هنرهاست.
شجاع الدین شفا

انسان تا آزاد نباشد و حیثیت و احترام همنوعان خود را مراعات ننماید،حق ندارد خود را انسان بداند و انسان بخواند.
محمد علی جمالزاده

از هیچ نیازمندی نپرسید که کیشت چیست و آئینت کدام،بپرسید دردت چیست تا درمان کنیم.
صبحی مهتدی

مرغ سحر
http://morqhesahar.blogsky.com/1390/08/19/post-148/
http://morqhesahar.blogsky.com/page/7/

نظرات() 
Cialis generic
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:54 ق.ظ

You said it very well.!
cialis therapie cialis canada on line precios cialis peru cialis pills in singapore fast cialis online cialis super kamagra cialis pas cher paris generic cialis soft gels i recommend cialis generico venta cialis en espaa
What causes pain in the back of the heel?
شنبه 18 شهریور 1396 07:29 ق.ظ
Hi there I am so glad I found your web site, I really found you by accident, while I was searching
on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a remarkable post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to
go through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I
have time I will be back to read much more, Please do keep up the great work.
Brady
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:17 ق.ظ
Your mode of explaining everything in this paragraph
is really pleasant, every one can without difficulty be aware of it, Thanks a lot.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 07:56 ق.ظ
I’m not that much of a internet reader to be
honest but your blogs really nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back down the
road. Cheers
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :